מה הסחורה שלך?

הסחורה שלך הינה תיווך שירות מלא המספק לידים לקונים ומוכרים מאומתים מכל הסוגים. מאגר המידע שלנו מורכב מכמה מאות חברות שביצעו בדיקת נאותות מצד קונים ישירים, מוכרים ישירים וכן מכל סוגי העסקים האחרים הפועלים במערכת האקולוגית המסחר בסחורות.